بیشتر مطالب وبلاگ برگرفته از سایتها و وبلاگهای شما دوستان می باشد.
 
 
 
نویسنده : امین
تاریخ : دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
نظرات

برج دبی! برای اولــــــــــــــین بار در جــــــــــــــهان هر طبقه به طور جـــــــداگانه مـــــیچرخد ....
 
این برج هیچوقت یک شکل نیست…

شما می توانید انتخاب کنید، پنجره اطاقتون صبح رو به طلوع آفتاب باشه یا اینکه زمان غروب آفتاب رو به دریا باشه.


برچسب‌ها: بدون شرح!