دنیا

در این دنیا هرگز به سه چیز اعتماد نکن!!!

1-چشم

چون همه چیز رو با چشم نمیتونی ببینی...

2-گوش

چون همه چیز رو با گوشهات نمیتونی بشنوی...

3-عقل و فکر

چون هیچ وقت با عقل نمیتونی تصمیم بگیری...

در این دنیا فقط یه چیز هست که هم میشه دید، هم شنید، هم اندیشید...

اون هم چیزی نیست جز صدای دلت،

فقط کافیه که بفهمی دلت چی میگه...

/ 0 نظر / 23 بازدید