به سلامتی ...

به سلامتی دریا !   نه به خاطرِ بزرگیش، واسه یک ‌رنگیش .

به سلامتی سایه !   که هیچ ‌وقت آدم رو تنها نمی‌ذاره .

به سلامتی همه اونایی که دوسشون داریم و نمی‌دونن ، دوسمون دارن و نمی‌دونیم .

به سلامتی نهنگ !   که  گنده‌لات  دریاست .

به سلامتی زنجیر !   نه به خاطر این ‌که  درازه ، به خاطر این‌ که  به هم پیوستس .

به سلامتی کرم خاکی !  نه به خاطر کرم ‌بودنش، به خاطر خاکی ‌بودنش .

به سلامتی پل عابر پیاده !   که هم مردا از روش رد می‌شن ، هم نامردا  .

به سلامتی رودخونه !  که اون ‌جا سنگای بزرگ هوای سنگای کوچیکو دارن .

به سلامتی گاو !  که نمی‌گه من،  میگه ما .

به سلامتی دریا !   که قربونیاشو پس می‌آره .

به سلامتی تابلوی  ورود ممنوع  !  که یه  ‌تنه  یه اتوبان رو حریفه .

به سلامتی سیم خاردار !   که پشت و رو نداره.

/ 0 نظر / 17 بازدید