وصیتنامه داریوش کبیر

  1. مادرت آتوسا بر من حق دارد و پیوسته وسایل رضایت خاطرش را فراهم کن.
  2. ده سال است که من مشغول ساختن انبارهای غله در نقاط مختلف کشور هستم. من روش ساختن این انبارها را که با سنگ بنا میشود و به شکل استوانه است در مصرآموختم و چون انبارها پیوسته تخلیه میشود حشرات درآن بوجود نمی آید و غله بدون اینکه فاسد شود چند سال می ماند . تو باید بعد از من به ساختن انبارهای غله ادامه بدهی تا اینکه همواره آذوقه دو یا سه سال کشور ذخیره باشد . غله جدید را بعد از اینکه بوجاری شد به انبارها منتقل نما و به این ترتیب تو هرگز برای آذوقه این مملکت دغدغه نخواهی داشت ولو دو یا سه سال پیاپی خشکسالی شود.
  3. هرگز؛ هرگز دوستان و ندیمان خود را به کارهای مهم مملکتی نگمار و برای آنها همان مزیت دوست بودن با تو کافی است .چون اگردوستان و ندیمان خود را به کارهای مملکتی بگماری و آنها به مردم ظلم کنند و استفاده نامشروع نمایند نخواهی توانست آنها را به مجازات برسانی چون با تو دوست هستند و تو ناچاری که رعایت دوستی را بنمایی.
  4. کانالی که می خواستم بین شط نیل و دریای سرخ ایجاد کنم (کانال سوئز) به اتمام نرسیده و تمام کردن آن از نظر بازرگانی و جنگی خیلی اهمیت دارد و تو باید آن کانال رابه اتمام برسانی عوارض عبور کشتی ها از آن نباید آنقدر سنگین باشد که ناخدایان ترجیح بدهند که از آن عبور نکنند . اکنون قشونی به مصر فرستاد م تا اینکه در این قلمرو ایران نظم و امنیت برقرار سازد ولی فرصت نکردم قشونی به یونان بفرستم. تو با ارتشی نیرومند به یونان حمله کن و به آنان بفهمان که پادشاه ایران قادر است مرتکبین فجایع را تنبیه نماید .
  5. توصیه دیگر من این است که هرگز دروغگو و متملق را به خود راه مده چون هر دوی آنها آفت سلطنت هستند . هرگزعمال دیوان را بر مردم مسلط نکن و برای اینکه آنها در اخذ مالیات بر مردم مسلط نشوند قانونی وضع کردم که تماس عمال با مردم کم شود اگر این قانون را حفظ کنی آنها تماس زیادی با مردم نخواهند داشت.
  6. افسران و سربازان را راضی نگهدار اگر با آنها بد رفتاری کنی آنها نمیتوانند معامله متقابل کنند اما در میادین نبرد تلافی خواهند کرد ولو به قیمت کشته شدن خودشان باشد . امر آموزش را ادامه بده و بگذار اتباع تو بتوانند بخوانند و بنویسند تا فهم و عقل آنها فزونی یابد ؛ در این صورت با اطمینان بیشتری می توانی سلطنت نمایی . همواره حامی کیش یزدان پرستی باش اما هیچ قومی را مجبور نکن که پیرو کیش تو باشند و پیوسته به خاطر داشته باش هر کس باید آزاد باشد و از هر کیشی که میل دارد پیروی نماید .
  7. پس از مرگم بدنم را بشوی و آنگاه در کفن بپیچان و در تابوت سنگی قرار بده و در قبر بگذار ؛اما قبرم را مسدود نکن تا هر زمان که بخواهی؛ تابوت سنگی مرا ببینی و دریابی که پدرت زمانی پادشاهی مقتدر بوده و تو نیز چون من خواهی مرد ؛ با دیدن تابوت من غرور و خود خواهی بر تو غلبه نخواهد کرد اما وقتی مرگ خود را نزدیک دیدی بگو که قبر مرا مسدود نمایند وصیت کن تا پسرت نیز در مورد تو چنین نماید .
  8. زنهار؛ زنهار هرگز هم مدعی و هم قاضی مشو و اگر نسبت به کسی ادعایی داری موافقت کن تا یک قاضی بی طرف آن را بررسی و حکم نماید . زیرا مدعی اگر قاضی شود ظلم خواهد کرد . هرگز از آباد کردن دست بر ندار . زیرا قاعده این است که وقتی کشور آباد نمیشود به طرف ویرانی میرود. در آباد کردن حفر قنات و احداث جاده و شهر سازی را در درجه ی اول قرار بده .عفو و سخاوت را فراموش مکن و بدان که بعد از عدالت برجسته ترین صفت پادشاهان عفو است و سخاوت. ولی عفو زمانی است که کسی نسبت به تو خطایی کرده باشد و اگر به دیگری خطایی کرده باشند و تو آنرا عفو کنی ظلم کرده ای .

بیش از این چیزی نمی گویم و این اظهارات را با حضور کسانی غیر از تو که اینجا هستند عنوان داشتم تا اینکه بدانند قبل از مرگ من این توصیه ها را کرده و اینک بروید و مرا تنها بگذارید زیرا احساس می کنم مرگم نزدیک است.

/ 0 نظر / 15 بازدید