اینست شکوه و عظمت ایرانی

 

پبامبر اکرم:

روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید..

 

ناپلئون بناپارت:
اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند تمام دنیا را فتح میکردم...

 

آدولف هیتلر:
اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودند صد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد...

 

اسکندر :
اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند...
بدان که آن مرد اهل امپراطوری پارس است...

/ 0 نظر / 15 بازدید