واقعآ که !!! با این نامگذاریشون

سوال سوال سوال سوال سوال سوال سوال

سوال به فروشنده، که یه خانومه، میگید چه کتابی میخواینسوال

سوال سوال سوال سوال سوال

/ 1 نظر / 30 بازدید
منم!!!!!

اتفاقا من این کتاب و خیلی دوست دارم.... یادمه چند سال پیش بچه همسایمون اینو داشت ... هر سری میومد خونمون از حفظ میخوند.... اون موقع 3-4 سالش بود.... انقدم اینو میخوند کل خانواده ما این کتاب و حفظ شده بودن.....